Σκοποί και Στόχοι

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του σωματείου είναι η με κάθε τρόπο και πρόσφορο μέσο παροχή πάσης φύσεως αρωγής, ενίσχυση και συμπαράσταση σε κάθε ευάλωτη κοινωνική ομάδα (ΑΜΕΑ, παιδιά, άνεργοι, άστεγοι, κλπ), η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο και η προαγωγή των σχέσεων μεταξύ των μελών του σωματείου, καθώς και η με κάθε τρόπο εξύψωση, καλλιέργεια και διάδοση της εν γένει ιδέας του εθελοντισμού και ιδίως της ενεργού συμμετοχής στην στήριξη των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας, αλλά και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις με κοινωφελή σκοπό.

Μέσα επίτευξης σκοπού
Ο σκοπός του σωματείου θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με κάθε νόμιμο μέσο όπως: α) Με την επίσκεψη σε χώρους όπως Κέντρα αποκατάστασης, Νοσοκομεία, Ορφανοτροφεία, Ιδρύματα και άλλους παρεμφερείς χώρους όπου και όταν αυτό είναι εφικτό και η παροχή κάθε βοήθειας ηθικής ή υλικής, β) Με την οργάνωση εορτών, διαλέξεων, εκδηλώσεων, με την έκδοση και διάθεση εντύπων στα μέλη και σε κάθε ενδιαφερόμενο και με την παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικού υλικού για την προβολή και διάδοση της εθελοντικής συνείδησης γενικά, γ) Με την λειτουργία γραφείου, εντευκτηρίου για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών του και βιβλιοθήκης, δ) Με την ισότιμη συνεργασία με άλλα εθελοντικά σωματεία που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Επίσης με την διοργάνωση εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων με φιλανθρωπικό σκοπό. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού τα μέλη έχουν βασική υποχρέωση να συμβάλλουν ενεργά και εμπράκτως. Απαγορεύεται απόλυτα η ανάμειξη του σωματείου με οποιοδήποτε τρόπο σε πολιτικές, θρησκευτικές ή δογματικές διαμάχες.


Γίνε Μέλος

Εάν επιθυμείτε να γίνετε Μέλος της Ε.Ο. "Στήριξη", παρακαλούμε κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους, συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σας και στείλτε την στο email eostirixi[@]gmail.com

Περισσότερα...

© 2020 eostirixi.gr. Powered by N.N.